Consultoria

La nostra experiència, tant en el sector públic com en el privat, ens ha permès assolir un coneixement multidisciplinar que apliquem per aconsellar als nostres clients. Al llarg de la nostra trajectòria hem col·laborat amb múltiples empreses i especialistes amb els quals comptem a les nostres propostes d’actuació.

CONSULTORIA ESTRATÈGICA: En el procés de creació d’un nou equipament esportiu, acompanyem i assessorem des del moment de la idea inicial del negoci fins, com a mínim, l’assoliment del punt d’equilibri. Treballem directament en el pla d’operacions dissenyat per a l’obtenció dels objectius de cada fase col·laborant estretament amb la direcció del centre. Llegeix més

CONSULTORIA OPERATIVA: Per tal de garantir el bon funcionament de la instal·lació, treballem estretament amb les persones de més responsabilitat, incidint directa o indirectament en l’operativa diària de part o totes les seves àrees funcionals. Llegeix més

CONSULTORIA D’ESTUDIS: Realitzem estudis de tot tipus relacionats amb el món de l’esport i la gestió d’equipaments esportius des d’un plantejament molt realista fruit de l’experiència obtinguda de la pròpia gestió. Llegeix més

CONSULTORIA D’ESDEVENIMENTS: Assessorem valorant la viabilitat d’un esdeveniment esportiu o candidatura, així com elaborant-ne el pla director. També col·laborem amb el comité organitzador de l’esdeveniment o competició. Llegeix més

aadd