Consultoria d’esdeveniments

Estudi de viabilitat d’una candidatura

Objecte: Realitzem un estudi previ a la presa de decisió de presentar una candidatura a un esdeveniment esportiu per tal de ratificar la seva viabilitat.

Contingut:

 1. Justificació de la conveniència i oportunitat de la candidatura
 2. Requeriments tècnics i organitzatius establerts per l’organisme convocant
 3. Programa de necessitats
 4. Elaboració del Pla Director de la candidatura
 5. L’estructura organitzativa de la candidatura
 6. Fases i evolució del procés de candidatura
 7. Definició de les Operacions del Pla Director
 8. Estudi econòmic i financer de la candidatura
 9. Proposta concreta de candidatura (Bidding Book)
 10. Pressupost de l’organització de l’esdeveniment

Projecte de gestió d’un esdeveniment

Objecte: Elaborem el Pla Director o Màster Plan de l’organització d’un esdeveniment esportiu i/o d’oci, marcant les línies d’actuació generals per la seva direcció funcional i operativa.

Acompanyament en l’organització d’un esdeveniment

Objecte: Col·laborem amb l’empresa promotora en l’organització d’un esdeveniment o competició, de forma puntual o global, depenent de les seves necessitats i recursos.

 Consultoria d’esdeveniments en les que hem participat:

 • Candidatura de Roma al Jocs Olímpics del 2024. Estudi de viabilitat
 • Jocs Centreamericans y del Carib Barranquilla 2018. Pla Director
 • Candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern de Barcelona 2022
 • Campionat de Surf de neu Molina 2011
 • Jocs Olímpics d’Hivern Torino 2006
 • Copa del Món de Slàlom femení Molina 2008
 • Jocs Panamericans Río de Janeiro 2007
 • Jocs Panamericans Lima 2019. Pla Director Instal·lacions
 • Candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern Andorra 2010
 • Candidatura als Jocs Olímpics d’Hivern Granada 2010
 • Candidatura als Jocs Olímpics Sao Paulo 2012