Consultoria d’estudis

Què és? Qualsevol tipus de treball teòric entorn l’àmbit de la gestió d’equipaments esportius. El resultat dels nostres estudis és un plantejament molt realista fruit de la nostra experiència en al gestió d’equipaments esportius.

Tipologia. Ens adeqüem a les necessitats del client. Entre altres, els tipus d’estudis més habituals són els següents:

  • Estudis de viabilitat d’un projecte esportiu
  • Projectes de gestió d’una instal·lació esportiva
  • Plans d’equipaments municipals i supramunicipals
  • Plans estratègics en l’àmbit de l’esport

Metodologia. La gran majoria dels estudis es desenvolupen d’acord amb el següent esquema de treball:

ESTUDIS1-CAT