Consultoria estratègica

Què és? Acompanyar i assessorar en el procés de creació d’un nou equipament esportiu des de la idea inicial del negoci fins a l’assoliment, com a mínim, del punt d’equilibri-

Com ho fem? Treballem incidint directament en el pla d’operacions dissenyat per a l’obtenció dels objectius determinats per a cada fase col·laborant estretament amb la Direcció del projecte.

Etapes. Les principals etapes de qualsevol nou projecte poden ser les següents:

ESTRATEGICA1-CAT

Durada. El període mínim d’aquest servei són uns 5 anys: un any per al pla de negoci i el projecte, dos anys per a la construcció i dos anys més per assolir, com a mínim, el punt d’equilibri.

Aspectes. Per a cadascuna de les fases, els principals aspectes objecte del nostre servei poden ser els següents:

ESTRATEGICA2-CAT